Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Distriktsårsmöte


Distriktsårsmötet 2022 blir den 9-10 april mer info kommer snart

Hur många ombud ni får skicka anges HÄR