Distriktsårsmöte

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift har distriktsårsmöte 13-14 april på Flämslätt.

Proppar och andra handlingar kommer att läggas upp här allt eftersom.
Motionsstopp är 17 mars och skickas till skara(a)svenskakyrkansunga.se

Vill du nominera någon till ett uppdrag når du valberedningen på valberedning(a)skuskarastift.se

Ombud till distriktsårsmötet väljs på lokalavdelningens årsmöte. Anmälan görs via medlemssidorna. Avgift för ombud och ersättare 200:- avgift för observatörer 500:-  Sista anmälan är 14 mars.

Kallelse & proppar