Distriktsårsmöte

DÅM 2020 genomfördes digitalt den 18 april. Med på mötet var 24 ombud samt ersättare och observatörer.

Under mötet beslutades det bland annat

  • att temat för 2021 är ”berättelser”
  • att vi under 5 år framåt kommer ha P265 ”Sätt press på den ansvarslösa gruvindustrin i Sydafrika” som insamlingsmål
  • att SKU Skara stift vill påverka Svenska kyrkan att ta större ansvar för klimatet, engagera fler unga i kyrkopolitiken samt att arbeta för en inkluderande kyrka
  • att ge distriktsstyrelsen möjligheten att använda 150.000kr ur eget kapital för att göra investeringar i lägergården Flarken
  • att tillsätta en projektgrupp från hösten 2020 till hösten 2021 vars uppgift är att öka engagemanget i kyrkovalet bland unga
  • att utöver att en måltid per dag är vegetarisk ska samtliga andra måltider vid Svenska Kyrkans Unga i Skara distrikts arrangemang vara klimatsmarta i enlighet med naturskyddsföreningens rekommendationer.

Dessutom valdes en ny distriktsstyrelse. Läs mer om dem härDISTRIKTSÅRSMÖTET 2021 BLIR 10-11 APRIL