Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Distriktsårsmöte


Distriktsårsmötet 2021 kommer genomföras digitalt via Zoom den 10 april kl 9-18.

Varje ombud loggar in på en egen enhet i zoom samt VoteIT, även om ni sitter tillsammans.

Nu finns samtliga årsmöteshandlingar att ladda ner. Du som är anmäld har även fått dem skickade till din mail.

Hur många ombud er lokalavdelning får skicka beror på antal medlemmar föregående år. HÄR kan du läsa hur många ombud ni får skicka i år.

Vill du delta som observatör på DÅM? maila skara(a)svenskakyrkansunga.se

Vill du nominera någon eller dig själv till ledamot i distriktsstyrelsen, till ombud på RÅM eller DUK eller till sakrevisor? Maila valberedning(a)skuskarastift.se