Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Äventyrsdag

Äventyrsdag för miniorer, juniorer och ledare

Välkomna lördagen den 7 oktober 2023

Vid frågor kontakta stiftskonsulent Anders Blom,

anders.blom@svenskakyrkan.se, 0511-262 30