Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Äventyrsdag

Äventyrsdag för miniorer, juniorer och ledare

Vi samlas den 9 oktober på vår lägergård Flarken för att i lag lösa uppdrag tillsammans! 

Mer information kommer snart!

Välkomna hälsar Svenska Kyrkans Unga i Skara stifts Arbetsgrupp Friluftsliv