Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Äventyrsdag

Äventyrsdag för miniorer, juniorer och ledare

Under samma himmel

Äventyrsdagen är en härlig utomhusdag för miniorer och juniorer på vår lägergård Flarken. Nästa tillfälle är 15 okt 2022.