Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Att bygga kyrka tillsammans

Vad är skillnaden mellan att vara få vara med och att vara delaktig?

Välkommen till en utbildning om barnkonsekvensanalys (BKA)!

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram utbildningen med barnens väska för att barn och unga ska få ta plats och bestämma i frågor som rör dem, i sin församling.

Vi erbjuder nu en utbildning i barnens väska för dig som är mellan 5-18år.

Vi vill gärna att en förtroendevald och en vuxen ledare är med på utbildningen för att få kunskap i hur ni kan jobba tillsammans!

Hör av er till lisa.gerenmark(a)svenskakyrkan.se om ni är intresserade av utbildningen.


Bakgrund

2012 tog kyrkomötet beslut om att inför alla beslut i Svenska kyrkan skall en barnkonsekvensanalys göras. Det vill säga, de som fattar beslutet ska fundera över vilka konsekvenser beslutet får för barn och unga. Svenska Kyrkans Unga tycker det är viktigt att barn och unga får möjlighet att vara med i det arbetet och tog i samarbete med Sensus fram en utbildning om BKA som riktar sig till barn och unga. Läs mer om BKA

Läs mer om barnkonventionen