Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Arrangemang

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift arrangerar varje år flera läger, utbildningar och andra träffar för barn och unga.

Vilka arrangemang som genomförs beslutas på distriktsårsmötet av ungdomarna själva.

Till höger hittar du en arrangemangsöversikt för året och i menyn ovan finns info om alla våra arrangemang.