Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Lördagen den 15 okt kl 18.00 blir det härligt häng i Storkåtan på vår discord. Temat är SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) och vi bjuder på quiz och spel. Ordna din fika, sätt dig framför din skärm och logga in så ses vi!

Länk till Discord