Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

ATT BYGGA KYRKA TILLSAMMANS – EN UTBILDNING OM BARNKONSEKVENSANALYS
KANOTVÄGLEDARUTBILDNING 24-25 APRIl & 2-7 AUGUSTI 2020
KICK-OFF 19-20 AUG 2020 BERÄTTELSERNAS LIVSKRAFT