Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

GNISTAN 10-12 JANUARI
MENSCH.BONHOEFFER – INTERNATIONELLLT UNGDOMSMÖTE I FLOSSENBURG 3-10 APRIL 2020
FÖRDJUPNINGSRESA OBERAMMERGAU 7-11 MAJ 2020
ATT BYGGA KYRKA TILLSAMMANS – EN UTBILDNING OM BARNKONSEKVENSANALYS
KICK-OFF 19-20 AUG 2020 BERÄTTELSERNAS LIVSKRAFT