Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Välkommen till vår discord, här kan ni spela, hänga, chatta, ha egna event och möten. Ibland bjuder distriktet in till event på discorden, bli medlem redan idag.