Svenska Kyrkans Unga i Skara stift


BOKA VÅR LÄGERGÅRD FLARKEN
KICK-OFF 19-20 AUG 2020 BERÄTTELSERNAS LIVSKRAFT
UNGDOMSKÖRHELG 12-13 SEPTEMBER
HÖSTRUSKET 25-27 SEPTEMBER
NATTKAMPEN 3-4 OKTOBER 2020
FÖRDJUPNINGSHELG 10-11 OKTOBER
ÄVENTYRSDAGEN 10 OKTOBER
MUSIKLÄGER 6-8 NOVEMBER & BARNKÖRDAG 7 NOVEMBER
ATT BYGGA KYRKA TILLSAMMANS – EN UTBILDNING OM BARNKONSEKVENSANALYS