Svenska Kyrkans Unga i Skara stiftDIGITAL STYRELSEUTBILDNING 9 MAJ
BOKA VÅR LÄGERGÅRD FLARKEN
MUSIKLÄGRET 14-17 JUNI
UTFLYKTSDAG 6 MAJ INSTÄLLT
VÅRSKRIKET ÄR FLYTTAT TILL 4-6 SEPTEMBER
KANOTVÄGLEDARUTBILDNING 24-25 APRIl & 2-7 AUGUSTI 2020
ATT BYGGA KYRKA TILLSAMMANS – EN UTBILDNING OM BARNKONSEKVENSANALYS
KICK-OFF 19-20 AUG 2020 BERÄTTELSERNAS LIVSKRAFT