RUSTAD – Gudstjänst

Rustad är utbildningen för dig som är ung och engagerad i din församling. 

Den 23-25 november 2018 har temat ”Mitt liv i gudstjänsten”. Vi ägnar helgen åt att på olika sätt utveckla ledarskapet och inspireras i arbetet med och kring gudstjänst.

 Den här helgen ges chansen och möjligheten till att få borra i gudstjänstens olika delar samt få samtala om varför vi firar gudstjänst.

Vi kommer dessutom arbeta med kyrkorummets betydelse, musiken i gudstjänsten, mikrofon- och talteknik, hur man dukar altaret samt bönens olika uttryck.

Programmet i stora drag
På fredagskvällen ”lär vi känna varandra” och utvecklar vårt ledarskap tillsammans med Sensus.

Lördag förmiddag kommer biskop Åke Bonnier och funderar tillsammans med oss kring ”Hur blir gudstjänsten en del av mitt liv?” Vi fortsätter lördagen med inspiration kring gudstjänsten i form av olika workshops för de unga ideella och ett vuxenspår för anställda under eftermiddagen.

Söndagens mässa firar vi med stor delaktighet utifrån de tankar och förutsättningar vi arbetat med under helgen.

Mer info och anmälan finner du HÄR

Medarbetarmöte för Ideella 2018

 

Den 26 maj är det dags igen! Då samlas uppemot 1000 ideella medarbetare från hela stiftet i Skara. 11 spår finns att välja mellan denna gång. Välkommen till en inspirerande dag tillsammans!

Till vart och ett av de elva spåren hör några seminarier, vanligen med en teologisk fördjupning, en ämnesfördjupning och en mer praktisk konkretion.

Du väljer alltså ett spår – ett temaområde – och får delta i det program som det spåret erbjuder.

Spår och seminarier
Läs mer om varje spår och dess innehåll genom att klicka på det spår du är intresserad av:

Spår 1:  Idealitet i förändring
Spår 2:  Diakoni
Spår 3:  Integration
Spår 4:  Internationellt
Spår 5:  Kultur
Spår 6:  Pilgrim
Spår 7:  Gudstjänst
Spår 8:  Hållbar utveckling 
Spår 9:  En uppgift för alla 
Spår 10: Körsång 
Spår 11: Lärande

Tid och plats
Medarbetarmötet för ideella äger rum den 26 maj 2018. Det börjar och slutar i domkyrkan. Däremellan hålls seminarierna i Victoriaskolan (700 meters promenad från domkyrkan). För hålltider, se rutan här intill.

Kostnad
Det kostar 350 kronor per deltagare att vara med. I priset ingår seminarier samt förmiddagsfika, lunch och tårtkalas.

Anmälan
Anmälan görs digitalt via länken i anmälningsrutan här intill. Du kan anmäla dig från 1 februari. Anmälan görs med namn och andra uppgifter samt seminarieval. När ett spår är fullt stängs anmälningsmöjligheten till det spåret. Anmälan är öppen till 15 april om inte maxantalet deltagare på 1000 personer uppnåtts innan dess.

25-årskalas
När du deltar i medarbetarmötet deltar du samtidigt i ett stort 25-årskalas! Svenska Kyrkans Unga i Skara stift fyller nämligen 25 år och det firar vi med tårtkalas. Svenska Kyrkans Unga har dessutom ett särskilt spår (”En uppgift för alla”) som handlar just om barn och unga i kyrkan.

Frågor och svar
Klicka här för att komma till vanliga frågor och svar.

Ladda ner foldern för medarbetarmötet här
Den tryckta foldern skickas också ut till pastorat och församlingar några dagar före jul!