Blogg

Kanalen nyhetsbrev

Från och med 2021 kommer vi att skicka två olika nyhetsbrev. Dels ett till medlemmar som går ut en gång i kvartalet som tidigare. Nytt är att vi kommer skicka ett annat nyhetsbrev, i princip varje månad som går till lokalavdelningar och församlingar.

I lokalavdelningarna är det de som är upplagda på medlemssidorna som kontaktpersoner, registeransvariga och styrelseledamöter som kommer få nyhetsbrevet medans det i församlingarna är församlingens officiella mail som får nyhetsbrevet och så får den sedan vidarebefodras till de som arbetar med barn och unga.

Vi kommer inte heller skicka någon fysisk Kanalen och affischer utan affischer finns att ladda ner på hemsidan för utskrift och Kanalen blir enbart i digital form.

Detta görs av klimatskäl.

Anledningen till att vi gör två olika nyhetsbrev är att enskilda medlemmar och lokalavdelningar respektive församlingar har behov av olika typer av information.

Julinsamling – utmaning

Julinsamlingen startar första advent, men på grund av Covid-19 kommer det vara mycket svårare för församlingarna att samla in pengar. Vi vill därför utmana lokalavdelningarna att göra vad de kan för att bidra till insamlingen.

Den lokalavdelning som vi tycker har gjort det bästa jobbet kommer få en workshop med en av stiftets ageravolontärer.

Andra priser kan också komma att utdelas, t.ex till mest innovativa idé.

När ni i lokalavdelningen gör något för insamlingen ska ni ladda upp det på instagram och tagga @skuskarastift

Vi kommer dela era insatser så andra kan bli inspirerade och mer peppade att engagera sig

Vad ni delar kommer också vara underlag för vår bedömning.

Se på filmen för tips på aktiviteter!

HÄR kan ni hitta information om julinsamlingen och fler tips på aktiviteter!

Du kan också ladda ner och dela bilden ovan som ett sätt att inspirera andra att skänka pengar.

Uppmärksamma din lokalavdelning!

Vet alla i din församling om att Svenska Kyrkans Unga finns?

Här samlar vi tips från er medlemmar på hur en kan göra för att berätta om sin lokalavdelning och om Svenska Kyrkans Unga.

Detta kan en använda t.ex på församlingsdagar, när det är kollekt till SKU men också i andra sammanhang.

Tips

  1. Ordna en tipspromenad i samband med t.ex gudstjänst med olika frågor, bland annat om SKU.
  2. Starta en youtubekanal och gör små korta klipp om SKU, vad ni gör i grupperna, vad medlemmarna tycker är viktigt mm

Nytt år nya beslut

I helgen höll Svenska Kyrkans Unga i Skara stift sitt distriktsårsmöte på vår stiftsgård Flämslätt. Vi var 50 ombud, ersättare, observatörer och distriktsaktiva som under helgen samlats för att tillsammans diskutera, och några av oss besluta, om distriktets verksamhet 2020. Utöver detta fick vi också möjligheten att lära oss mer om barnkonsekvensanalys, leka och fira mässa tillsammans.

Under helgen beslutades det om budget och verksamhetsmål för 2020. Utöver det som distriktsstyrelsen föreslagits beslutades det om att lägga till ”Äventyrsdag för juniorer” i verksamhetsplanen. Dessutom gjorde en liten ändring i rambudgeten, en rättelse av ett räknefel.

Årsmötet beslutade också att distriktsstyrelsen i samarbete med arbetsgruppen för friluftsliv ska utreda behovet av en kanotvägledarutbildning 2020 samt vad den kan komma att kosta samt att det ska arrangeras ett sommarläger 2021 och att distriktsstyrelsen ska undersöka vilket datum som passar bäst för det lägret.

Andra beslut under helgen:
30-lappen för 2020 ska gå till organisationen Mind
Årsmötet antog det från förra året smått justerade påverkansdokumentet
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
En smärre stadgeomformulering som ni kan läsa under stadgar

Det valdes också en ny styrelse och nytt i ordförandepar, mer om dem HÄR

Vi avtackade även Angelica Gustavsson som avgick som ledamot samt vårt ordförandepar Ida Liljeblad och Matilda Halldén. Stort tack för allt ert engagemang under åren!

 

Dags att uppdatera medlemssidorna!

Äntligen ett nytt verksamhetsår! Lokalavdelningen har haft årsmöte, ny styrelse och/eller kontaktpersoner och registeransvariga har valts.

Då är det bra att redan nu uppdatera medlemssidorna med dessa uppgifter så att vi på distriktet och förbundet vet vilka som har vilket uppdrag i er lokalavdelning!
När ni ändå är inne kan ni passa på att skriva i er verksamhetsberättelse att ni haft årsmöte.

Stöter ni på problem eller är osäker på hur ni ska göra kan ni kontakta stiftskonsulent Lisa Gerenmark 0511-26215 så hjälper hon dig.

Förbundet har också kvällsöppen telefon 5 mars och 14 mars kl 18.00-20.00 dit ni kan ringa om ni behöver hjälp men har svårt att få tid att ringa på dagtid.
Den tiden gäller dock främst de som ännu inte skrivit i 2018 års verksamhetsberättelse, senaste datum för det är nämligen 15 mars.

Nu blir det billigare att åka på läger!

2018 fick Svenska Kyrkans Unga i Skara stift massa pengar från en fond som lades ner där distriktet var en av förmånstagarna.

På distriktsårsmötet lades en proposition fram för hur dessa pengar skulle användas.

Det beslutades att pengarna ska gå till att göra våra arrangemang billigare för medlemmarna.

Under 2019 kommer därför alla arrangemang subventioneras med 300 kronor för alla som är medlemmar i Svenska kyrkans Unga i Skara stift.

Under 2020 kommer subventionen vara 200 kr per medlem och arrangemang och från 2021 tills dess att pengarna tar slut kommer subventionen vara 100 kronor.

Du kan läsa mer om bakgrunden och propositionen på länken nedan

Proposition 2018;3