Påverkansforum

20-26 september, via VoteIT och Zoom

Påverkansforumet ersätter De Ungas Kyrkomöte, och kommer vara en digital mötesplats för att dels prata om några utvalda kyrkomötesärenden och dels ur ett bredare perspektiv ge alla som deltar möjlighet att lyfta vad som är viktigt för unga i Svenska kyrkan idag.

Påverkansforumet kommer framför allt att hållas i mötesverktyget VoteIT, som också användes under Riksårsmötet. Där kan en logga in vid de tider en har möjlighet. Vid några tillfällen kommer också alla deltagare att samlas i ett Zoom-rum.

Skara distrikt tar emot anmälningar till påverkansforumet via skara(a)svenskakyrkansunga.se

I år finns ingen övre gräns på hur många som kan representera Skara så vi hoppas vi blir många! Sista anmälan 16 sep

För tider och mer information, ladda ner filen nedan.