Vad är Svenska Kyrkans Unga?

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som genomsyrar hela vår verksamhet.

Fakta

Svenska Kyrkans Unga är en rikstäckande paraplyorganisation som består av förbundet på den nationella nivån, 13 distrikt och lokalavdelningar med medlemmar som verkar runt om i många olika församlingar. Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är ett av distrikten.

Vi har till uppgift att vara den samlande punkten för alla lokalavdelningar och dess medlemmar. Vi är inte till för att styra arbetet lokalt med vi finns till som stöd och till att kunna bidra men hjälpmedel som kan underlätta för lokalavdelningens arbete. Detta gör vi i huvudsak genom att skapa mötesplatser med inspiration, lek och utbildning för alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Skara distrikt. Vi riktar oss till medlemmar i alla åldrar, men vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga mellan 0 – 30 år.

Lämna ett svar