Hur blir jag medlem?

Som medlem i Svenska Kyrkans Unga ställer du dig bakom syftesparagrafen:

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Vill du bli medlem kontakta den församling där du känner dig hemma för att höra om det finns en lokalavdelning där! Finns det inte någon kan du bli medlem i en närliggande lokalavdelning eller varför inte starta en i din församling? Medlemskapet gäller under ett kalenderår och du kan starta/förnya ditt medlemskap på medlem.svenskakyrkansunga.org

Du kan också använda medlemsblanketten.

Medlemsblankett 2019

Medlemsblankett 2020

Vill du bli Stödmedlem eller Ge en gåva så kontakta Stiftskonsulent Lisa Gerenmark

Lämna ett svar