Ung Resurs

Nu öppnar anmälan till Ung resurs!

Ungresurs är ett volontärår för unga människor i Svenska kyrkan där man under minst tio månader får möjlighet att ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Du får ett fast arvode samt att församlingen ordnar bostad åt dig.

Praktikuppgifter varierar beroende på vilken församling man blir placerad i, vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men det kan också handla om körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Du får själv önska vad du vill arbeta med. Förutom den dagliga verksamheten innehåller året 15 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna, möjlighet till bibelfördjupning samt kontinuerliga samtal med handledare och stiftskontakt.

Att vara ung resurs är en fantastisk möjlighet att pröva på att arbeta i kyrkan, både för dig som tror dig veta att du vill arbeta i kyrkan i framtiden men också för dig som inte vill det, men som har ett engagemang i kyrkan och vill ägna ett år åt det.

Ung resurs passar bra att göra efter gymnasiet innan en vet vad en ska göra sedan, eller när en behöver en paus från sin utbildning.

Ung resurs är en fortsättning på det som tidigare hetat diakonala året och volontär året i Svenska kyrkan och drivs av Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Helsjöns folkhögskola med finansiering från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Läs mer på ungresurs.nu