Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Informationsträff Ung Resurs

Välkommen till en inspirerande dag om Ung Resurs!

Praktikåret ungresurs.nu är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.

Samtidigt är det en möjlighet för församlingen att få en extra resurs. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.

ungresurs.nu är också en viktig möjlighet för rekrytering till yrken i Svenska kyrkan.

Den 11 januari kl 10.00-12.00 har du möjlighet att få veta mer om det här! Då bjuder vi till ett webbinarium tillsammans med Ungresurs.nu. Vi informerar kring vad praktikåret innebär och svarar på era frågor

10.00 Välkommen och presentation

Lisa Gerenmark, stiftskonsulent Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

10.10 Hur marknadsför vi Ung Resurs?

Tomas Pettersson, kommunikatör Göteborgs stift

10.20 Hur har Ung Resurs växt fram, och hur fungerar det idag?

Cecilia Cedergren, stiftskonsulent Svenska kyrkans Unga i Göteborgs stift

10.35 Ung Resurs i Trollhättan – ett exempel på hur det fungerar idag.

Ellen Fridh, praktikant och  Anette Melander, församlingspedagog och handledare

10.50 Utbildningen är grundläggande för praktikåret – vad innebär den?

Cecilia Cedergren

11.05 Praktiskt – vad är församlingens ansvar och vilka kostnader innebär det?

Cecilia Cedergren och Lisa Gerenmark

11.15 Församlingen som rekryterande miljö

Ulrika Helmerson, stiftspedagog Skara stift

11.25 Frågestund

12.00 Senast slut

Anmäla senast 7 januari  https://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=12133

Arrangörer: Skara stift, Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, Ungresurs.nu