Biskopens Ungdomsråd

Biskop Åke Bonnier bjuder ännu en gång in till ett ungdomsråd och ett samtal kring hur det är att vara ung i dag. Du som går på gymnasiet och är medlem i Svenska Kyrkans Unga kan skicka in en ansökan om att bli en av tolv unga i rådet. Gruppen träffas en gång per termin. På rådets egen Facebook-sida kan samtalet fortsätta mellan träffarna.

Med din ansökan vill vi att du bifogar en kort beskrivning av dig själv. Uppge även vilken församling/lokalavdelning du tillhör.

Ansökan ska vara inne senast 18 december till Skara stift, Box 173, 532 23 Skara eller skara.stift(a)svenskakyrkan.se

Frågor besvaras av ungdomskonsulenten Jonas Liljeblad, jonas.liljeblad(a)svenskakyrkan.se, 0511-262 15