Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Fördjupningshelg

Välkommen till fördjupningshelg i Tiarps lägergård 10-11 oktober.

Tillsammans kommer vi få möjlighet att fördjupa oss i några av de bibelställen som ibland kan upplevas som svåra. Ibland är det andra som påstår att de betyder något som du kanske inte håller med om, ibland är det du själv som har svårt att förstå vad de vill säga. Tillsammans försöker vi förstå och sätter texterna i nytt ljus.

När du anmäler dig finns det möjlighet att önska bibelord att fördjupa sig i. Beroende på hur många som har önskemål kan vi inte garantera att det bibelord som du önskar tas upp under helgen men det är ambitionen!

Vi kommer också fira mässa och bara hänga. Under helgen sover vi i sängar i gemensam sovsal och lagar all vår mat tillsammans.

Vi startar kl 10.00 lördag den 10 oktober och avslutar innan lunch på söndagen den 11 oktober.

Pris

Gratis för medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

100 kr för övriga

För dig som går i gymnasiet och uppåt

Anmälan senast 27 september

Välkommen hälsar Svenska Kyrkans Unga i Skara stift i samverkan med Falköpings lokalavdelning

Har du frågor? Hör av dig till Anton.back(a)skuskarastift.se eller Fredrik.ostblom(a)svenskakyrkan.se