Protokoll

Distriktsstyrelsens protokoll

Om du skulle vilja veta mer om vad som bestämts på distriktsstyrelsens möten, ta kontakt med stiftskonsulent Johannes Fransson (johannes.fransson(a)svenskakyrkan.se). Alla protokoll finns tillgängliga för distriktets medlemmar, men laddas inte upp här på grund av integritetsskäl.

Distriktsstyrelseprotokoll 2012-2014

 

141012
140906
140511
140415

140330, konstituerande
140328
140216
140112

131013
130907
130602

130501
130407, konstituerande
130302
130113

121221
121125
121007
120901
120611
120506
120415, kontituerande

Årsmötesprotokoll

2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

Kommentera