#SÅM13

Mellan den åttonde och elfte augusti i år befann sig
ungefär 150 ombud från lokalavdelningar rund om i landet på Stora
Årsmötet i Uppsala. Precis som när vi har våra distriktsårsmöten
fick ombuden dela upp sig i utskott, men de flesta förhandlingarna
skedde i plenum . För att få en bättre insyn av motionerna och
propositionerna anordnades det ett ”Idétorg” där man fick tala med
motionären eller förbundsstyrelsen och nya idéer dök upp.
Motionerna handlade om allt från rollspelskonfirmation till arvode
för vice- ordförande. Det som diskuterades mest var propositionen
om hur Stora Årsmötet ska bedrivas i framtiden. Ska det vara
Riksmöten varje år, eller fortsätta på samma sätt som tidigare.
Efter en jämn omröstning var det beslutat att de nya
årsmötesreformerna skall ske, men beslutet var med enkel majoritet
så ytterligare ett beslut måste tas på nästa årsmöte. Andra saker
som betyder mest för en enskilde medlemmen är de dokument som ska
tas fram där Svenska Kyrkans Unga beskrivs som organisation och vad
vi står för. Sista dagen på mötet valdes nya ledamöter till
förbundsstyrelsen. Till ordförande valdes Amanda Carlshamre, från
Skara lokalavdelning. Även Karl Persson, Larv och Josef Kjellkvist,
Sävare-Saleby blev invalda och finns representerade från Skara
stift. Som vice ordförande har vi nu Johan Boj Garde, från
Stockholms distrikt. Det var ett par intensiva dagar där kubikvis
med kaffe drack och godis åts. Eftersom det var ett rikstäckande
arrangemang träffade man både nya och gamla vänner från andra
distrikt. Den största delen av dagarna befann vi oss i plenum där
vi diskuterade motioner och propositioner. Efter dessa dagar känns
det som man har en bättre bild av vad Förbundsstyrelsen är och vad
de gör. Trots att den huvudsakliga uppgiften var att bestämma hur
vi ska styra Svenska Kyrkans Unga i framtiden hände det mycket
utanför plenum och utskottsförhandlingarna. Vi firade högmässa i
Uppsala domkyrka, hade aftonböner och lyssnade på en föreläsning av
Salaams vänner.

20130827-073658.jpg

 

Lämna ett svar