Att kalla någon för idiot är väl inte så farligt?

Rustad – diakoni, den 15-17 november 2019, på stiftsgården Flämslätt

”Att kalla någon för idiot är väl inte så farligt

Den här helgen kommer vi vara med om ett tydligt diakonalt perspektiv där vi får fundera på hur jag är diakonal i mitt förhållningssätt mot andra medmänniskor.
Hur kan jag vara med och hindra mobbning, tykna kommentarer, rasistiska och sexistiska skämt!
En helg där vi kommer att arbeta både med teori men främst mycket praktiskt med oss själva som redskap. Du kommer att utmanas!
Alla församlingar som kommer får vara med och bidra till lördagskvällens program
På söndag firar vi en högmässa som vi förberett tillsammans!

Medverkande:
Malin Ljung Aust och Stina Graad från projektet ”En kommun fri från våld”
Kaplan stiftsadjunkt Bo-Lennart Johansson, stiftsdiakon Evelin Esseen

Samverkan med Svenska Kyrkans Unga och Sensus

Kostnad: 650 kr ung ledare, över 20 år och anställd är kostnaden 1 150 kr

Mer info HÄR
Anmälan senast den 18 oktober
Upplysningar; Ulrika Helmerson, 0511- 252 27

 

Rustad Undervisning

Undervisning 8 – 10 mars på Flämslätt

Att vara ideell ledare är ett jätteroligt uppdrag där man får planera och göra saker tillsammans! I uppdraget som ledare ingår att fundera över vad ska vi göra, hur ska vi göra och varför? Som ledare är du en förebild som undervisar hela tiden om kristen tro med det du säger och gör. En utmaning att fundera över samt vad det kan det få för betydelse?

Den här helgen kommer vi att reflektera över vad vi faktiskt gör och vad vi vill framåt.Att undervisa kan man göra på många 100 olika sätt, vi delar våra erfarenheter med varandra.

Välkomna!

Anmälan senast den 1 februari

Boende:

Hasselbacken i flerbäddsrum

Kostnad:

650 kr för ideella unga ledare upp till 20 år.

1000 kr ledare över 20 år och anställda.

För anmälda som uteblir vid ankomsten debiteras hela kostnaden.

Gäller ej vid sjukdom med intyg.

Upplysningar:

Ulrika Helmerson 0511 – 262 27

Ung Resurs

Nu öppnar anmälan till Ung resurs!

Ungresurs är ett volontärår för unga människor i Svenska kyrkan där man under minst tio månader får möjlighet att ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Du får ett fast arvode samt att församlingen ordnar bostad åt dig.

Praktikuppgifter varierar beroende på vilken församling man blir placerad i, vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men det kan också handla om körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Du får själv önska vad du vill arbeta med. Förutom den dagliga verksamheten innehåller året 15 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna, möjlighet till bibelfördjupning samt kontinuerliga samtal med handledare och stiftskontakt.

Att vara ung resurs är en fantastisk möjlighet att pröva på att arbeta i kyrkan, både för dig som tror dig veta att du vill arbeta i kyrkan i framtiden men också för dig som inte vill det, men som har ett engagemang i kyrkan och vill ägna ett år åt det.

Ung resurs passar bra att göra efter gymnasiet innan en vet vad en ska göra sedan, eller när en behöver en paus från sin utbildning.

Ung resurs är en fortsättning på det som tidigare hetat diakonala året och volontär året i Svenska kyrkan och drivs av Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Helsjöns folkhögskola med finansiering från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Läs mer på ungresurs.nu