Julinsamling – utmaning

Julinsamlingen startar första advent, men på grund av Covid-19 kommer det vara mycket svårare för församlingarna att samla in pengar. Vi vill därför utmana lokalavdelningarna att göra vad de kan för att bidra till insamlingen.

Den lokalavdelning som vi tycker har gjort det bästa jobbet kommer få en workshop med en av stiftets ageravolontärer.

Andra priser kan också komma att utdelas, t.ex till mest innovativa idé.

När ni i lokalavdelningen gör något för insamlingen ska ni ladda upp det på instagram och tagga @skuskarastift

Vi kommer dela era insatser så andra kan bli inspirerade och mer peppade att engagera sig

Vad ni delar kommer också vara underlag för vår bedömning.

HÄR kan ni hitta information om julinsamlingen och tips på aktiviteter!

Nytt år nya beslut

I helgen höll Svenska Kyrkans Unga i Skara stift sitt distriktsårsmöte på vår stiftsgård Flämslätt. Vi var 50 ombud, ersättare, observatörer och distriktsaktiva som under helgen samlats för att tillsammans diskutera, och några av oss besluta, om distriktets verksamhet 2020. Utöver detta fick vi också möjligheten att lära oss mer om barnkonsekvensanalys, leka och fira mässa tillsammans.

Under helgen beslutades det om budget och verksamhetsmål för 2020. Utöver det som distriktsstyrelsen föreslagits beslutades det om att lägga till ”Äventyrsdag för juniorer” i verksamhetsplanen. Dessutom gjorde en liten ändring i rambudgeten, en rättelse av ett räknefel.

Årsmötet beslutade också att distriktsstyrelsen i samarbete med arbetsgruppen för friluftsliv ska utreda behovet av en kanotvägledarutbildning 2020 samt vad den kan komma att kosta samt att det ska arrangeras ett sommarläger 2021 och att distriktsstyrelsen ska undersöka vilket datum som passar bäst för det lägret.

Andra beslut under helgen:
30-lappen för 2020 ska gå till organisationen Mind
Årsmötet antog det från förra året smått justerade påverkansdokumentet
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
En smärre stadgeomformulering som ni kan läsa under stadgar

Det valdes också en ny styrelse och nytt i ordförandepar, mer om dem HÄR

Vi avtackade även Angelica Gustavsson som avgick som ledamot samt vårt ordförandepar Ida Liljeblad och Matilda Halldén. Stort tack för allt ert engagemang under åren!