Styrelseutbildning

Välkommen på styrelseutbildning för lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift 9 maj kl 10.00-17.00 i Fredrikbergskyrkan, Falköping.

Utbildningen anordnas i samarbete med Sensus och det är meningen att ni ska gå den tillsammans som styrelse.

Det kommer finnas möjlighet att dela upp i smågrupper baserad på erfarenhet. Utbildningen är därmed både en grundutbildning  och vidareutbildning.

Under dagen kommer vi få lära oss om vad en styrelse gör, hur en kan fördela roller, ansvar och uppgifter.  Vi lär oss också om Svenska Kyrkans Ungas organisation och kopplingen till Svenska kyrkan. Vi delar också erfarenheter och lär av varandra.

Kostnad 80:- men blir 0:- pga årsmötesbeslut

Anmälan via medlemssidorna senast 25 april

Frågor? Hör av er till Lisa.Gerenmark@svenskakyrkan.se 0511-26215