Fördjupningsresa Oberammergau

Skara stift erbjuder i första hand alla ledare som gått tre helger på 
Rustad ledarutbildning ett unikt tillfälle att se passionsspelen i Oberammergau – bara för ungdomar! Var med och dela denna upplevelse tillsammans med ungdomar från hela Europa!

Har du inte deltagit i ledarutbildningen Rustad har du ändå möjlighet att åka med i mån av plats och till en lite högre kostnad.

Sedan 1634 spelar invånarna i den bayerska byn Oberammergau upp ett passionsspel som tack till Gud för att de skonades från krig och pest. Alla på scenen, både skådespelare och kör, måste antingen vara födda i Oberammergau eller ha bott där de senaste 20 åren. Som ort i vårt vänstift har Evangeliska Lutherska kyrkan i Bayern bjudit in oss att vara med.

Att uppleva passionsspelen på plats i den magnifika och delvis uteliggande teatern inför ca 4500 åskådare kanske man bara gör en gång i livet. För oss kommer spelet äga rum den 9 maj. Själva spelet kommer att ske på tyska men vi kommer få scenerna översatta.

Praktisk information

Pris, ungdom som deltagit i tre Rustad-helger: 650 kr
Pris, ungdom som inte deltagit i Rustad: 1000 kr 
Pris, anställd (som åker med som ledare): 1150 kr.
I priset ingår: Biljett till spelen, bussresa, logi och mat i Oberammergau.
Mat på dit- och hemresa bekostar du själv. 

Sista anmälningsdag är 15 december.

Mer info samt anmälan