Rustad Ledarutbildning

Alla döpta och konfirmerade har en kompetens som behöver utvecklas och fördjupas.Därför erbjuder Skara stift ”Rustad” som är en fortbildning i uppdraget att vara människa, kristen och ledare samt att få växa och ta ansvar i församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

För ungdomar och deras ledare
Detta är ett fortbildningskoncept för ungdomar som har ett ideellt engagemang och deras ledare. Rustad består av två delar:
1. Församlingens grundläggande uppgift
2. Rustad – fördjupningsresa

Mer information om RUSTAD finns HÄR

info och anmälan till RUSTAD 6 mars finns HÄR