Ledare till Musiklägret eftersökes!

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift eftersöker ideella ledare till Musiklägret på Flämslätt sommaren 2015. Lägret är den 13-18 juni samt en ledardag den 30 maj.

Musiklägret är ett barn- och ungdomsläger där deltagarna får sjunga i storkör tillsammans med instrumentalister från deltagare och ledare. I ledaruppdraget ingår att vara med under sångövningarna och hålla ordning, stötta med sången, vara en resurs för musikledare och kaplan, ansvara för morgon-/aftonbön, ansvara för ett antal deltagare under natten samt andra aktiviteter, allt detta tillsammans med hela ledartruppen, inget är man tvingad att göra själv. Man skall vara född 1999 eller tidigare för att få vara ledare.

Vi vill senast 22 mars veta om du vill vara ledare tillsammans med en kort presentation om dig själv samt mejl och telefonnummer vi kan nå dig på. Mer information och ”anmälan” finns hos Jonas Liljeblad, jonas.liljeblad@svenskakyrkan.se

musikläger2014