Körhelgen!

Då den 14 mars närmade sig kvällningen var det åter dags för körhelg på Flämslätt. Många barn deltog och med ledare medräknade så fanns det på gården ett 70-tal personer i mycket varierande åldrar. Ulf Nomark och Nadja Eriksson höll i körövningarna och detta med till stor del egenkomponerat material som verkligen gick hem hos så väl barn som vuxna. Sångövningarna var intensiva och det var sällan som gården stod utan musik. Ledarna bjöd också på sång, bland annat ”Här kommer lilla Ludde” i stämmor.

körhelgen

Utöver sång och musik så firades andakter och mässa där en åsna gästade oss och samtalade med prästen. Det lektes också. Inne i huvudbyggnaden placerades under fredagen över 700 klädnypor ut på de mest märkliga ställen, högt och lågt, lätt gömda eller fullt synliga skapade dessa en förväntan och en undran över vad dessa skulle fylla för funktion. Bland annat fick klädnyporna symbolisera böner på en lunchandakt. Helgen mynnade till slut ut i en musikgudstjänst då den stora barnkören för fullsatt kyrka fick sjunga de låtar som de under helgen lärt sig, och ni kan tro att svängde!