Friluftsläger 2021

Vårt nästa stora friluftsläger planeras till sommaren 2021. Det är ännu inte bestämt vart vi ska vara.

2019 blev sista året på Ösjönäs och genom en insamling under lägret har vi tackat Ösjönäs för alla dessa år genom en gåva i form av planteringen av 196 träd genom ACT Svenska kyrkan.