Distriktsårsmöte

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift kallar till årsmöte 14-15 april 2018.
Vi kommer att vara på Flämslätt under helgen.

Motionerna ska vara inskickade senast 3/3 2018.

På distriktsårsmötet kommer det väljas personer som ska åka på
Riksårsmötet 3-5/8 2018 i Hässleholm, Lunds distrikt.

Vill du eller någon annan sitta i ett utskottspresidie på årsmötet, vara
representant till Riksårsmötet, sitta i distriktsstyrelsen eller
valberedningen? Skicka ett mejl till skara@svenskakyrkansunga.se
så tar valberedningen kontakt med dig.

Anmälan sker via medlemssidorna, sök efter DÅM 2018.

Här hittar du distriktsstyrelsens propositioner.

Anmälan öppnar i februari.
Adressen till medlemssidorna är: medlem.svenskakyrkansunga.se
Sista anmälan är 9 mars.
Anmälningsavgiften är 200 kronor för ombud och ersättare.
Personal och observatörer åker till självkostnadspris.

Om du har några frågor, mejla till skara(a)svenskakyrkansunga.se

Vi ses på Flämslätt 14-15 april 2018!