Distriktsårsmöte

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift har distriktsårsmöte 13-14 april på Flämslätt.

Proppar och andra handlingar kommer att läggas upp här allt eftersom.
Motionsstopp är 17 mars och skickas till skara(a)svenskakyrkansunga.se

Vill du nominera någon till ett uppdrag når du valberedningen på valberedning(a)skuskarastift.se

Ombud till distriktsårsmötet väljs på lokalavdelningens årsmöte. Anmälan görs via medlemssidorna. Avgift för ombud och ersättare 200:- avgift för observatörer 500:-  Sista anmälan är 14 mars.

Hur många ombud och ersättare lokalavdelningen får skicka regleras i stadgarna och beror på hur många medlemmar lokalavdelningen hade 2018.

”Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning har två ombud för 5-50 medlemmar, tre ombud om man har 51-100 medlemmar, fyra ombud om man har 101-200 medlemmar och fem ombud för de lokalavdelningar som har över 200 medlemmar.”
”Dessutom får lokalavdelningen skicka ersättare med upp till hälften av antalet tilldelade ombudsmandat.”

Kallelse & proppar