Att bygga kyrka tillsammans

Vad är skillnaden mellan att vara få vara med och att vara delaktig?

Välkommen till en utbildning om barnkonsekvensanalys (BKA)!

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram utbildningen med barnens väska för att barn och unga ska få ta plats och bestämma i frågor som rör dem, i sin församling.

Vi erbjuder nu en utbildning i barnens väska för dig som är mellan 5-18år.

Vi vill också att minst en förtroendevald och en vuxen ledare är med på utbildningen för att få kunskap i hur ni kan jobba tillsammans!


Praktiskt om utbildningen

Utbildningen ges vid fyra tillfällen under 2020.

29 februari i Vänersborg, 25 april i Lidköping, 5 september i Hjo och 14 november i Fristad.

Schema för dagen
9.30 drop-in fika
10.00 barnkonventionen
11.00 barnkonsekvensanalys—förtroendevalda för sig och barn + vuxen för sig.
12.00 lunch
12.45 testa på barnkonsekvensanalys
15.00 saft/kaffe
15.15 genomgång och erfarenhetsutbyte
16.00 avslut


Efter avslutad kurs får ni med bka-väskan samt häftet 25 utmaningar. Hemma ska ni genomföra tre utmaningar som ni själva väljer.

Vi ser helst att ni kommer flera kategorier tillsammans, 2-3 barn mellan 5-18 år , en anställd eller ideell som kan stötta barnen på hemmaplan samt några förtroendevalda.
Kostnad: 1100:- för vuxna och gratis för barn.
I priset ingår fika, lunch samt en bka-väska per pastorat/församling som ej ingår i pastorat.

ANMÄLAN


Bakgrund

2012 tog kyrkomötet beslut om att inför alla beslut i Svenska kyrkan skall en barnkonsekvensanalys göras. Det vill säga, de som fattar beslutet ska fundera över vilka konsekvenser beslutet får för barn och unga. Svenska Kyrkans Unga tycker det är viktigt att barn och unga får möjlighet att vara med i det arbetet och tog i samarbete med Sensus fram en utbildning om BKA som riktar sig till barn och unga. Läs mer om BKA

Läs mer om barnkonventionen