Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

MENSCH.BONHOEFFER – INTERNATIONELLLT UNGDOMSMÖTE I FLOSSENBURG 3-10 APRIL 2020
FÖRDJUPNINGSRESA OBERAMMERGAU 7-11 MAJ 2020
ATT BYGGA KYRKA TILLSAMMANS – EN UTBILDNING OM BARNKONSEKVENSANALYS
KANOTVÄGLEDARUTBILDNING 24-25 APRIl & 2-7 AUGUSTI 2020
KICK-OFF 19-20 AUG 2020 BERÄTTELSERNAS LIVSKRAFT