Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

BOKA VÅR LÄGERGÅRD FLARKEN
ATT BYGGA KYRKA TILLSAMMANS – EN UTBILDNING OM BARNKONSEKVENSANALYS
KANOTVÄGLEDARUTBILDNING 24-25 APRIl & 2-7 AUGUSTI 2020
MUSIKLÄGRET 14-17 JUNI
UTFLYKTSDAG 7 MAJ
STYRELSEUTBILDNING 9 MAJ
KICK-OFF 19-20 AUG 2020 BERÄTTELSERNAS LIVSKRAFT