Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

JULINSAMLINGEN UTMANING
GNISTAN 9 JANUARI 2021
ATT BYGGA KYRKA TILLSAMMANS – EN UTBILDNING OM BARNKONSEKVENSANALYS