Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
STYRELSEUTBILDNING 22 MARS + 20 APRIL
GEMENSAM ARBETSDAG PÅ FLARKEN 24 APRIL
VÅRSKRIKET, 21-23 MAJ PÅ FLARKEN
FRILUFTSFORUM – FÖR DIG SOM ÄR LEDARE
MUSIKLÄGER JUNI 2021
SKAPELSETID – friluftsläger 29 juni- 4 juli 2021
MED RÖTTER OCH FÖTTER – en utbildning om rasism och mänskliga rättigheter